Privacystatement Medimensen

Medimensen staat voor hoogwaardige dienstverlening en transparantie. Het is voor ons van het grootste belang dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. Het spreekt voor zich dat wij hier uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Dit houdt onder meer in dat wij uitgaan van minimale gegevensverwerking. Dit betekent dat wij slechts de persoonsgegevens gebruiken die ter zake dienend zijn en deze beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben.

Wij gebruiken de bezoekgegevens van de website slechts om de hoeveelheid bezoekers te analyseren. De gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de volbrenging van de doeleinden.

Wij geven de verzamelde gegevens in beginsel niet door aan derden. Uitzondering hierop is bij een wettelijke verplichting tot afgifte.

De gegevens van de website zijn voorzien van encryptie.

U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en wijziging van de gegevens zoals bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het staat ons vrij om de inhoud van dit privacystatement op ieder moment te wijzigen. Hierover zullen wij altijd vooraf een mededeling doen op onze website.

U kunt met betrekking tot dit privacystatement schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen indien u nog vragen heeft over de bescherming van uw privacy bij het bezoeken van onze website.

Disclaimer

Medimensen besteedt veel tijd en zorg aan de deugdelijkheid van zijn website. Ondanks dat is het mogelijk dat de getoonde informatie op onze website op een bepaald moment niet langer toereikend of juist is. Medimensen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een bepaalde verrichting of besluit dat wordt genomen op basis van de informatie getoond op onze website.

De informatie op onze website is vrij te raadplegen, zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier misbruikt.